Naše rešitve so dodana vrednost vaših zgradb!

Na nas se obračajo naročniki, ki si zastavljajo vprašanja kot so:

Organizacije, ki so pri svojem delovanju odvisna od nepremičnim in njihove učinkovitosti imajo naslednja vprašanja na različnih področjih.


u

Vprašanja, ki si jih postavlja vodstvo organizacije


u

Vprašanja uporabnikov zgradbe


u

Vprašanja vzdrževalnega osebja


u

Vprašanja IT strokovnjakov

In pa, kako vse te pojme, ki so na prvi pogled protislovni združiti v inteligentno celoto?

Cilj je ob rastočih cenah energije zniževati njeno porabo in zagotoviti udobje, produktivnost in najnižje možne stroške.


Energetsko učinkovitost

,

Termično udobje


Varnost za ljudi, procese

,

Visoko produktivnost


Modernizacija opreme

,

Pritiski na nižanje stroškov


Odgovor je v avtomatizaciji zgradb

V sistemih hišne avtomatizacije, ki aktivno znižujejo porabo energije, povečujejo udobje in zagotavljajo varnost za procese in ljudi.

 (Z miško se pomaknite po nivojih in izberite nivo za več informacij)

Centralne nadzorne sisteme sestavlja oprema na različnih nivojih

Centralni nadzorni sistem (CNS) je povezovalni člen vseh podsistemov v zgradbi v skupno točko, od koder je omogočen nadzor in upravljanje nad vsemi priključenimi napravami iz  enega samega ali večih mest. Pri tem je prav tako možen tudi daljinski nadzor od koderkoli in sicer preko intraneta, interneta, javnega ali mobilnega telefonskega omrežja.

Najpomembnejši dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati, da uporabimo zmogljiv, zanesljiv in odprt sistem, ki temelji na mednarodno priznanih standardih. Modularna gradnja nam omogoča, da se sistem dograjuje in da raste skupaj z zgradbo. Le takšen daje visoko stopnjo upravičenosti in varnosti investicije.

Standardizacijski okvirji, ki vplivajo na področje avtomatizacije zgradb

Organizacije pri uvajanju energetsko učinkovitih rešitev niso prepuščene lastni iznajdljivosti. Postopki uvajanje sistemov za upravljanje z viri so standardizirani.

EN 15232

Evropski standard EN 15232 »Energetski učinkovitosti stavb« – Vpliv Avtomatizacije zgradb, na nadzor in njihov upravljanje« je eden iz niza standardov CEN, razvitega v okviru standardizacijskega projekta Evropske skupnosti, katerega cilj je podpreti Direktivo za energijo Učinkovitosti stavb (EPBD) za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državah članicah
EU.

Standard določa metode za oceno vplivov Avtomatizacija zgradb in kontrolnih sistemov (BACS – Building Automation and Control Systems) in sistemov za tehnično upravljanje zgradb (TBM Technical Building Management) njihova vplive na energetsko učinkovitost stavb.  Določa tudi metodologijo za minimalno doseganje funkcionalnosti novo vgrajenih sistemov.


ISO 14001:2015

V veljavi je standard ISO 14001, ki določa merila za ravnanja z okoljem. Glavni namen prostovoljnega standarda je organizacijam pomagati pri njihovih nenehnih okoljskih prizadevanjih.

Gre za mednarodni standard, ki postavlja okvir, kateremu organizacije lahko sledijo, da lahko vzpostavijo učinkoviti sistem ravnanja z okoljem in viri.  Standard je primeren za vse tipe organizacij:  od majhnih, ki želijo izboljšati preglednost nad porabo energije, do velikih poslovnih sistemov, ki želijo pravilno postaviti svoje sisteme poslovanja, zmanjšati količine odpadkov, zmanjšati porabo virov, znižati obratovalne stroške, povečati okoljsko ozaveščenost.


ISO 50001: Upravljanje z energijo

Pomemben del standarda ISO 14001 je ISO 50001 – upravljanje z energijo.

Organizacija lahko na podlagi priporočil iz standarda ISO 50001 svoje delovanje vzpostavijo na tak način, da izboljšajo energetsko učinkovitost. Največji poudarek je na sistematičnem upravljanju z energijo na dolgi rok.

Delovanje v skladu s standardi ob zmanjšani porabi energije prinaša predvsem izboljšan status v dobaviteljskih verigah, kar pozitivno vpliva na  povečanje konkurenčne prednosti.

 

 


Postavi tehnično vprašanje

Ste obstoječa stranka in imate tehnično vprašanje? Sledite tej povezavi.

Postavi komercialno vprašanje

Imate vprašanje povezano z novimi projekti? Sledite tej povezavi.

Hitri Kontakt

Imate splošno vprašanje in želite hitri odgovor? Sledite tej povezavi.
EnglishFrançaisDeutschSlovenščinaEspañol