Živimo v poplavi informacij

V današnjem hitrem tempu življenja smo na vsakem koncu izpostavljeni ogromnim količinam informacij.

Za vas na enem mestu zbiramo relevantne podatke, ki se posredno in neposredno dotikajo področja avtomatizacije zgradb.


Pravilnik o učinkoviti rabi energije - PURES

PURES ali pravilnik o učinkoviti rabi energije določa smernice za novogradnje in prenove
obstoječih zgradb.

 • Obstajata dva izdaji, v letu 2008 in 2010.
 • Spodbuja k gradnji skoraj nič energijskih hiš, posebno v javnem sektroju.
 • Uvaja obvezno uporabo obnovljivih virov energije
 • Opredeljuje zahteve toplotnega ovoja zgradb, uporabo toplotni črpalk, kondenzacijskih kotlov, soproizvodnjo električne in toplotne energije itd.
 • Daje jasne napotke kako znižati porabo v novogradnjah in rekonstrukcijah.
Želim sneti PDF datoteko

Zakon o projektni dokumentaciji

Zakon jasno definira obliko veljavne projektne dokumentacije.

Natančno opredeljuje obliko in vsebino:

 • PGD (Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja)
 • PZI (Projekta za izvedbo)
 • PID (Projekta izvedenih del)
Želim sneti PDF datoteko

HX diagram

Mollierjev diagram prikazuje širšega področja nasičene in pregrete vodne pare.

Je nepogrešljiv pripomoček pri regulacijah, ki vključujejo regulacijo relativne vlage v zraku.

Želim sneti PDF datoteko

Tehnika 10 vprašanj

Priročnik je namenjen vsem, ki so v fazi gradnje ali obnove in se srečujejo s pojmom pametnih instalacij.

V priročniku boste:

 • Spoznali našo edinstveno “Tehniko 10-ih vprašanj™”, ki smo jo razvili z namenom, da lahko skupaj ugotovimo vaše želje, cilje in na njih prilagodimo tehnične rešitve.
 • Spoznali ključne korake od zasnove projekta do realizacije
 • Spoznali pomen energetsko učinkovitih zgradb
 • Spoznali pasti v procesu izvedbe in kako se jim izogniti
 • Spoznali kako se avtomatizacije privatnih hiš lotijo amateriji in profesionalci
 • Na podlagi primerov dojeli kateri sklopi avtomatizacije so ključni za odlično uporabniško izkušnjo

Poznavanje dejstev zbranih v priročniku vam lahko prihrani na tisoče Evrov, časa in skrbi.

Da, želim sneti brezplačni priročnik

3 ključne napake, ki jih napravijo investitorji pri izbiri/izvedbi avtomatizacije za svoj dom

Poročilo je namenjeno vsem, ki so v fazi gradnje ali obnove in se srečujejo s pojmom pametnih instalacij.

Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj smo v njem zbrali in opisali 3 največje napake, ki jih napravijo investitorji na področju avtomatizacije domov.

Poročilo temelji na izkušnjah investitorjev, ki se na nas obračajo z že izvedenimi projekti in nas prosijo, kako stvari izboljšati in popraviti.

V njem boste:

 • spoznali na katera področja morate biti posebno pozorni pred izbiro
 • spoznali na kaj morate biti posebno pozorni med izvedbo

Poznavanje teh napak vam bo pomagalo izogniti se neprijetnim situacijam in je neprecenljive vrednosti za vsakega investitorja.

Da, želim sneti brezplačni priročnik

Turn energy transparent consumption into your biggest market advantage!

 • Modern measurement equipment can help you to crate the needed clarity with which you can take your energy efficiency to a complete new level.
 • It is not just electronics and a little bit of wires. With a vision and a definite plan you can turn the Elnet energy monitoring equipment into a tool for creating a difference in your and the lives of your customers.
 • We have prepared an E-book based on more than 20 years of our experience with the name: “The 4 golden rules of measuring energy”.
 • It is an absolute must-read for every energy manager.
Yes, I would like to download the free e-book

EN15232 priročnik

Standard EN15232 natančno definira vpliv avtomatizacije zgradb na energetsko učinkovitost. Standard definira tipe zgradb, bivalne in nebivalne. Energetsko učinkovitost opredeljuje v štirih razredih od D do A. Za vsak razred učinkovitosti standard točno opisuje funkcionalnosti, ki ih mora avtomatika izpolnjevati.

Standard gre pri tem še naprej; na podlagi meritev tudi določa, da je razlika med razredom C in A 30%. To pomeni, da bo zgradba, ki jo upravljamo z regulacijsko opremo v razredu A porabila 30% energije manj kot zgradba iz razreda C.

Da, želim sneti PDF datoteko

Komunikacijski protokoli v hišni tehniki

V regulacijsko – avtomatizacijski tehniki igrajo komunikacijski protokoli pomembno vlogo. Od njih je odvisna kvaliteta rešitev, pa tudi prijaznost za uporabo. Priročnik na pregledni način opisuje vloge posameznik komunikacijskih protokolov, njihove specifike in področja primerna za njihovo uporabo.

Da, želim sneti PDF datoteko

Postavi tehnično vprašanje

Ste obstoječa stranka in imate tehnično vprašanje? Sledite tej povezavi.

Postavi komercialno vprašanje

Imate vprašanje povezano z novimi projekti? Sledite tej povezavi.

Hitri Kontakt

Imate splošno vprašanje in želite hitri odgovor? Sledite tej povezavi.
EnglishFrançaisDeutschSlovenščinaEspañol