Energetski monitoring ElnetWEB+

Napredna programska oprema za nadzor, obračunavanje in napredne analize podatkov porabe energije


Energetski monitoring ali EMS (Energy Management System)

je orodje s katerim izvajamo aktivno nadziranje nad porabo energije. Z njegovo uporabo povečujemo energetsko učinkovitost in znižujemo stroške vzdrževanja.


Minili so časi

… ko je bila poraba energije in energetska učinkovitost postranskega pomena.


V skladu z Energetskim zakonom …

morajo velika podjetja vsaka štiri leta opraviti razširjen energetski pregled in izvajati standard ISO 500001.

Predpogoj za eno in drugo je vpeljava računalniškega nadzora z EMS (Energy Management System)


Danes je preglednost nad porabo energije

… v središču pozornosti v večini panog.

Kateri pravni okvirji so za organizacije na področju porabe energije pomembni?

ISO 14001 določa merila za sistem ravnanja z okoljem

Določa okvir, ki mu organizacija sledi, da vzpostavi sistem ravnanja z energijo.

Pomemben del ISO 14001 je ISO 50001, ki opredeljuje upravljanje z energijo.

Kaj je ISO 50001?

Standard SIST EN ISO 50001:2011 del ISO 14001:2004. Je mednarodni prostovoljni standard, ki opredeljuje upravljanje z energijo.

Zakaj je ISO 50001 pomemben za podjetja?

Organizacije lahko s pomočjo navodil iz standarda vzpostavijo sisteme in postopke, s katerimi izboljšajo energetsko učinkovitost.

Kaj določa ISO 50001?

Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogoča izvajanje poslovne politike in doseganje ciljev ob upoštevanju zakonskih zahtev. Sistematično upravljanje z energijo privede do zmanjšanja stroškov zanjo, do zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov.

Sistem upravljanja z energijo lahko vpelje katera koli organizacija.

ISO 50001 želi preprečiti nesistematične ukrepe, ki niso ustrezno analitično podprti s podatki. Podatki, zbrani na daljši časovni rok imajo pravo uporabno vrednost za sprejemanje kvalitetnih odločitev, kako zmanjšati porabo energije.

Zagotavljanje energetske učinkovitosti je seštevek malih korakov, na dnevni bazi, usmerjenih v isto smer. Najpomembneje pa je, da so
usklajeni, saj Ie tako vodijo do želenaga rezultata.


Veliko pomembneje od pravnih zahtev, pa je zavezanost celotnega podjetja …

da se izboljšave, ki izhajajo iz zbranih podatkov v sistemu energetskega monitoringa prenaša v prakso.

Pri tem ni nujno, da gre za velike posege, po navadi je mogoče velike prihranke energije doseči z večjih številom manjših, koordiniranih izboljšav.

Primer: zavestno ugašanje obdelovanih strojev namesto delovanje v stanju pripravljenosti lahko na mesečni ravni prihrani 600 € stroškov za električno energijo.


Elnet WEB+ zbira podatke iz različnih števcev

in jih preko spleta prenaša na server, kjer se shranjujejo. Možno je zajemanje podatkov iz različnih virov iz obstoječih SCADA sistemov. Najpogostejši načini komunikacije so MODBUS, M-Bus, zajem impulzov itd.

V primeru, da te komunikacijske možnosti na števcih niso možne, se lahko uporabijo tudi posebni optični pretvorniki, ki podatke iz prikazovalnika pretvarjajo v številske vrednosti.

Instalacija Elnet WEB+ je lahko lokalna ali v oblaku.

Poraba plina

Za natančno porabo plina je pomembno spremljanje podatkov iz plinskega volumskega korektorja. Optimalna je M-bus komunikacija z njim.

Poraba električne energije

za meritve porabe se uporabljajo pametni odštevalni števci kot Elnet. Za večje število meritve je najboljša rešitev 12 kanalni števec kot je Elnet MC.

Poraba toplotne/hladilne energije

je zelo pomembna za podrobnejšo analizo delovanja naprav in pravično delitev stroškov v stanovanjskem segmentu.

Poraba vode

je zelo pomembna za pravično delitev stroškov in pripravo obračunov v stanovanjskem segmentu.

Poraba komprimiranega zraka

je izjemno pomembna v industriji. Priprava komprimiranega zraka je velik porabnik energije.

Drugi merilniki ali podatki iz SCADA sistemov

Določeni podatki, kot so razne temperature, stanja ipd. so lahko že na voljo v drugih SCADA sistemih. Z njihovo integracijo jih je mogoče analitično spremljati.

Iz zbranih podatkov v EMS nato sestavimo strategijo ukrepov

ISO 50001 predvideva 4 korake, ki vodijo do trajnih prihrakov energije:


 1. V prvem koraku se izvede načrtovanje. Načrtovanje energetskega pregleda in definiranje ciljev in korakov potrebnih za njihovo doseganje.
 2. Drugi korak je izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti.
 3. Tretji korak je vrednotenje doseženih rezultatov in popravki strategije.
 4. Četrti korak je stalno ponavljanje učinkovitih ukrepov in dobrih praks. Na dolgi rok tako dobimo trajno znižanje porabe energije.

Ob osnovnih standardnih funkcionalnostih ElnetWEB+ odlikujejo tudi napredne, edinstvene funkcije

Le te nam pomagajo pri odkrivanju vzorcev porabe energije, postavljanju napovedi o prihodni porabi itd.

Statistnični trendi

S tem orodjem je mogoče za izbrani analizator mreže ter za izbran podatek preveriti statistiko meritve. To pomeni maximum, minimum in povprečje meritve v izbranem časovnem intervalu. Poleg tega se tudi izriše graf z meritvami. Izbiramo lahko dodatne nastavitve kot npr. časovni interval za izdelavo statistik (15min, ura, dan..)

Profili moči

Prikaz na nazoren način omogoča prepoznavanje vzorcev uporabe in hitro lahko ugotovimo, kje trošimo energijo brez potrebe. Na primer močna rdeča obarvanost ponoči, ko vemo da je nek objekt prazen in bi morala biti poraba energije minimalna, daje jasen indic, da je nekaj narobe in da je potrebno preveriti zakaj.

Heating degree days

Število ogrevalnih dni je merilna veličina, določena za merjenje potreb po ogrevanju zgradb. V angleški terminologiji se imenuje Heating degree days (HDD) in izhaja iz meritev zunanje temperature zraka. Potrebe po ogrevanju zgradbe so sorazmerne od lokacija zgradbe števila ogrevalnih dni (HDD) na tej lokaciji. Podobno meritev, število hladilnih dni (Cooling degree day ali CDD), odraža količino energije, ki se uporablja za hlajenje zgradbe.

Ključni indikatorji KPI (Key performace indicators)

Zbrane podatke v programski opremi Elnet WEB+ lahko prikazujemo na naslednje načine:

 • poraba energije se lahko prikazuje v kWh ali v kubičnih metrih, kadar obdelujemo porabo plina
 • Emisijah CO2, ki so posledica porabe fosilnih goriv
 • v denarni enoti, Evrih, za eno tarifo
 • ali v denarni enoti, Evrih, za dve tarifi

ElnetWEB+

je nepogrešljivo orodje vsakega energetskega managerja.

Uporabniški paketi – prilagojeni vašim potrebam

Elnet WEB+ je na voljo v večih uporabniških paketih. Na tak način prejmete optimalno rešitve, ki je prilagojena na vaše potrebe.

Osnovni paket je pravi za enostavnejše projektne zahteve. Projekt Billing je odlična izbira v primeru, ko želimo iz zbranih podatkov avtomatsko pripravljati mesečna poročila in obračune. Paket Komplet k funkcijam prejšnjih dveh kompletov dodaja še funkcionalnosti priprave poročil po standardu EN50160. To je stadard v elektrotehniki, ki definira kvaliteto električne energije. Kvalitetna električna energija je z minimalnimi harmonskimi popačenji. Za občutljive električne naprave (računalniški, serverski prostori, proizvodna oprema itd.) je priporočljivo spremljati kvaliteto električne energije. Dodatna funkcionalnost je info monitor, ki lahko prikazuje podatke o porabi električne energije in uporabnike zgradbe spodbuja k racionalnemu ravnanju z energijo.

 

Osnovni Paket

 • zbiranje podatkov iz števcev za: električno energijo, plin, toplotno energijo ipd.
 • neomejeno število števcev
 • zbiranje podatkov za neomejeno časovno obdobje
 • grafične analize podatkov
 • možnost izvoza podatkov
 • upoštevanje števila ogrevalnih dni (Heating Degree Days)
 • možnost priprave mesečnih obračunov
 • možnost priprave poročil EN50160
 • možnost napovedovanja porabe z analizo Q SUM
 • info monitor

Paket Komplet

 • zbiranje podatkov iz števcev za: električno energijo, plin, toplotno energijo ipd.
 • neomejeno število števcev
 • zbiranje podatkov za neomejeno časovno obdobje
 • grafične analize podatkov
 • možnost izvoza podatkov
 • upoštevanje števila ogrevalnih dni (Heating Degree Days)
 • možnost priprave mesečnih obračunov
 • možnost priprave poročil EN50160
 • možnost napovedovanja porabe z analizo Q SUM
 • info monitor

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte

Želim neobvezujočo ponudbo!

Elnet WEb+ že uporabljajo:

Uporabniki Elnet WEB+ o nas:

Feniks pro d.o.o. je zaupanja vredno podjetje, ki z mlado ekipo uresniči zastavljenej naloge v dogovorjenem času. Pri tem jim ni žal časa, ki ga porabijo za komunikacijo s kupcem, da izpolnijo pričakovanje. Bravo!

Ferdinand Miklavčič

direktor, podjetja Snežnik SINPO d.o.o.


Postavi tehnično vprašanje

Ste obstoječa stranka in imate tehnično vprašanje? Sledite tej povezavi.

Postavi komercialno vprašanje

Imate vprašanje povezano z novimi projekti? Sledite tej povezavi.

Hitri Kontakt

Imate splošno vprašanje in želite hitri odgovor? Sledite tej povezavi.
EnglishFrançaisDeutschSlovenščinaEspañol