Feniks pro d.o.o.

Kako sami gledamo nase?

Nase gledamo kot na zagnane koordinatorje, ki s pomočjo izdatne zakladnice znanj in dolgoletnih izkušenj poskrbijo, da so sistemi in naprave med seboj poenoteni in s tem investitorjem v ponos in zadovoljstvo.

Smo Siemensov Solution partner, kar pomeni, da razpolagamo z bogato ponudbo produktov in rešitev priznane blagovne znamke Siemens.

Naše kompetence

 

%

Vzdrževalci obstoječih sistemov avtomatike

%

Sistemski integratorji

%

Projektanti novih sistemov

%

Dobavitelji opreme in storitev za avtomatizacijo zgradb

Na dolgi poti od idejne zasnove do končne izvedbe projekta “inteligentne zgradbe” se vam pridružimo in vas obvarujemo pred težavami in skrbmi, ki se utegnejo pojaviti.

mag. Bojan Dobaj, univ. dipl. el.,

direktor, Feniks pro d.o.o.

Kaj nas vodi?

 

Z našim strokovnim znanjem in prvovrstno opremo pripravljamo sisteme, ki na področju avtomatizacije zgradb zagotavljajo optimalne rešitve za naše stranke. Zagotavljamo, da lahko z minimalnimi vloženimi sredstvi pripravimo in izvedemo projekt tako, da postane popolni uspeh. Ob tem  se zavedamo naše odgovornosti do ohranitve okolja in upoštevamo smernice smotrne porabe energije.

 • Vse tipe zgradb je mogoče učinkovito upravljati
 • Dobra priprava in planiranje prinaša dobre rezultare
 • S tehnično opremo je mogoče izkoriščati skrite potenciale za prihranke v zgradbah
 • Najbolj pomembno od vsega je zadovoljstvo strank

Ker smo svoje delovanje postavili na trdne temelje se bomo v prihodnjih letih zavzemali predvsem za povečanje tržnega deleža na slovenskem trgu. Ker smo odprti za nove izzive se tudi v prihodnosti spogledujemo s tujimi trgi.   Vodila za delovanje tudi v prihodnje nam bodo:

 • Zanesljivost in kakovost naših  sistemov
 • Inovativnost, napredek in kreativne ideje
 • Maksimalno zadovoljstvo strank

 • Energetske sanacije in prenove 40%
 • Novogradnje 60%

Izvajamo projekte v naslednjih objektih:

1.Objekti družbenega pomena

 • vzgojno – izobraževalni objekti (fakultete, šole, knjižnjice, vrtci)
 • večnamenski objekti (kulturni domovi, medgeneracijski objekti)
 • športni objekti (telovadnice, športne dvorane, večnamenske dvorane)
 • bolnišnice, zdravstveni domovi
 • cestna infrastruktura (predori, črpališča ipd.)
 • itd.

2. Stanovanjski objekti

 • individualne hiše
 • stanovanja

3. Industrijski objekti

 • proizvodne hale
 • industrijski kompleksi
 • obrtniški objekti
 • itd.

4. Poslovni objekti

 • poslovne stavbe
 • poslovni kompleksi
 • trgovine in trgovski centri
 • pisarniški prostori, poslovalnice
 • logistični centri
 • hoteli
 • apartmajske hiše
 • itd.

Naše celostne storitve zajemajo:

Projektiranje

 • svetovanje na področju avtomatizacije OPK (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacije) sistemov (v zgradbah in industriji)
 • izdelavo projektov avtomatizacije tehnoloških procesov v energetiki, industriji…
 • sodelovanje pri pripravi projektov
 • izdelavo električnih vezalnih shem
 • priprava kompletnih, samostojnih projektov avtomatike v katerih so hkrati zajeti strojni in elektro elementi

Izvedbo

 • kompletna izvedba projektov avtomatizacije
 • dobava elementov avtomatizacije po ugodnih cenah (Siemens, Danffoss, Sauter, JohnsonControls …)
 • izdelava aplikativnih programov za PLC-je (SIMATIC S7, Desigo PX, AS1000 …)
 • puščanje v pogon (izvedba na terenu širom Slovenije, tudi v tujini)
 • optimizacija delovanja sistema (optimalno delovanje s stališča energetska poraba – komfort)
 • izdelavo centralnih nadzornih sistemov (SCADA oz. BMS Desigo Insight, Citect, Intellution)
 • šolanje uporabnikov sistemov
 • tehnično pomoč
 • dobavo rezervnih delov

Vzdrževanje

 • vzdrževalne pogodbe
 • diagnostika
 • predlogi izboljšav
 • servis

Smo Siemens Solution partner:

Naš fokus:

Naše prvenstveno področje zavzema avtomatizacijo v zgradbah s posebnim poudarkom na avtomatizaciji sistemov za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo (krajše OPK), kjer imamo dolgoletne izkušnje. Dejavni smo tudi pri projektih avtomatizacije v industriji.

Za vsako napravo, sistem in potrebe vam skušamo najti optimalno rešitev (razmerje zmogljivost/cena). Široka paleta proizvodov od najenostavnejših analognih krmilno regulacijskih naprav pa do visoko zmogljivih digitalnih prosto programabilnih nam omogoča prilagoditev vašim željam in zahtevam.

Prvenstveno vgrajujemo opremo enega izmed vodilnih proizvajalcev opreme na področju avtomatizacije zgradb SIEMENS. Izbira te opreme daje dobro osnovo za zanesljive sisteme vodenja in nadzora najzahtevnejših procesov. Na vašo specialno zahtevo lahko izvedemo projekt avtomatizacije tudi z opremo drugih proizvajalcev.

Kaj nas loči od drugih ponudnikov na trgu?


Projekt avtomatizacije

Avtomatizacijsko opremo sestavljajo strojni in elektrotehnični elementi. Za zagotavljanje želenih funkcionalnosti morajo delovati uigrano, kot celota. Zato je pri izvedbi ključnega pomena, da je dobavljena pravilna oprema.

Glavni sestavni del projekta za izvedbo je projekt elektro in strojnih instalacij. Za pripravo projekta PZI to pomeni delitev avtomatizacijske opreme na dva dela.

Problem:

Pri izvedbi se ne glede na vložen trud pojavijo odstopanja od projekta. Zaradi takšnih in drugačnih razlogov pride do odstopanj od začetnega projekta. Na tej točki se lahko pojavi problem. Ta odstopanja lahko imajo velik vpliv na zagotavljanje želenih funkcionalnosti, pravilnost delovanja itd. V praksi se zgodi tudi, da je določen del opreme na objekt podvojena, del opreme pa manjka.

Rešitev:

Namesto drobitve avtomatizacijske opreme na več delov zagovarjamo pripravo projekta avtomatike. V njem so na enem mestu zbrane vse komponente, ki so za izvedbo potrebne. le tako se ohrani potrebna preglednost nad stroški in končnim izdelkom-

Glavne prednosti:

 • Avtomatika združena na enem mestu
 • Preglednost
 • Brez podvajanja opreme
 • povečana varnost za investitorja

“Poenotenje opreme je eden iz med najpomembnejših pogojev za kvalitetne rešitve avtomatizacije zgradb!”

Andrej Roškarič, univ. dipl. ing. el.

sistemski inženir, Feniks pro d.o.o.

Naša zgodba

 

V preteklosti smo dokazali, da smo sposobni s predanostjo in odločno voljo sprejeti številne izzive in jih iz idej in zamisli postavili v realnost. Z leti smo pridobili zaupanje in nešteto potrditev, da je naš način dela pravilen. To so nam potrdili naši večji naročniki, kot so Univerzitetni klinični center Maribor, Pošta Slovenije, Izum Maribor, Nuklearna elektrarna Krško,  Nova Kreditna banka itd, na katere smo posebno ponosni.

Prepričani smo, da je za dolgotrajno sodelovanje potrebna velika mera prilagodljivost ter zaupanja.  Le na takšen način lahko dosežemo rezultate na katere smo lahko oboji ponosni.

Ne pozabite na okolje v katerem živimo in odgovornosti do njega. Prav vsi smo odgovorni, da ga bomo ohranili za naše zanamce. V FENIKS PRO se te odgovornosti posebno zavedamo, saj imamo z našimi sistemi vpliv, da zagotovimo zmanjšano porabo energije ob povečanem udobju.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Pogosta vprašanja

Kaj je najpomembnejši razlog za avtomatizacijo zgradb?

Razlogov je več:

 • Avtomatizirane zgradbe je bistveno lažje upravljati in vzdrževati
 • S pametnimi zgradbami je veliko lažje optimirati delovne procese
 • Pametne zgradbe istočasno zagotavljajo udobje in so osnova za trajnostno energetiko
 • Energetsko učinkovite zgradbe povečujejo konkurenčnost
 • Pametne zgradbe zagotavljajo povečano stopnjo varnosti za ljudi, sredstva, procese
Ali je avtomatizacija zgradb hkrati tudi pametna hiša?

Pametna hiša je izraz, ki se pogosto uporablja. Izhaja iz angleške terminologije, “smart building”. Pojem pametna hiša označuje zgradbo, katere sisteme lahko upravljamo s centralnega mesta, torej uporabljamo centralni nadzorni sistem. Več na: https://en.wikipedia.org/wiki/Building_automation

Ali izvajate sisteme samo pri novogradnjah ali tudi pri sanacijah starih zgradb?

Prisotni smo na obeh segmentih. Pri novogradnjah je izziv začeti s praznim listom pred seboj in zasnovati optimalni sistem. Pri sanacijah pa so osnovni pogoji po navadi že definirani je glavni izziv le te povezati v funkcionalno celoto.%

Stroški vzdrževanja predstavljo 71% vseh stroškov lastništva nepremičnin
%

Globalno zgradbe porabijo 41% vse energije, približno polovica te energije se porabi neracionalnoNepremičnine so pogosto drugi največji strošek v izkazu poslovnega izida za večino podjetijV večini organizacij je nepremičninski portfelj tretje najbolj donosno sredstvo, a hkrati tudi najdražje


Organizacije se bodo v prihodnih letih znašle v primežu velikih sprememb

Na prihodnost upravljanja zgradb bodo v prihajajočih letih imele velik vpliv:Demografske spremembe

=

Prvič v zgodovini človeštva bo več kot polovica vsega prebivalstva živela v mestih

=

Mesta globalno porabijo 2/3 vse energije, 70% toplogrednih plinov se sproti v mestih

=

Mesta so motor gospodarstva

=

Za obstoj človeštva je nujna gradnja trajnostnih mest


Spremembe podnebja

=

Zaradi sprememb zakonodaje si organizacije ne bodo mogle privoščiti neučinkovite porabe energije

=

Vsako leto so presežene povprečne letne temperatue

=

Mednarodni podnebni dogovori kot je Pariški sporazum bodo odločilno vplivali kako upravljamo in ravnamo z energijo


Ekipo Feniks pro sestavljamo:

mag. Bojan Dobaj, univ. dipl. ing. el.

mag. Bojan Dobaj, univ. dipl. ing. el.

direktor

Pisarna: +386 2 460 22 58
GSM: +386 41 417 130
Vili Beras

Vili Beras

prokurist

Pisarna: +386 2 460 22 58
GSM: +386 41 417 688
Mitja Beras, uni. dipl. gosp. inž. str.

Mitja Beras, uni. dipl. gosp. inž. str.

prodaja, nabava, marketing

Pisarna: +386 2 460 22 49
GSM: +386 51 348 378
Jasmina Varl

Jasmina Varl

tajništvo

Pisarna: 02-460-22-58
Faks: 02-460-22-56

email: jasmina.varl@feniks-pro.eu

Andrej Roškarič, univ. dipl. ing. el.

Andrej Roškarič, univ. dipl. ing. el.

vodilni projektant – sistemski inženir, IZS: E-1445

Pisarna:  02-620-06-60
GSM: 041-418-088
Boštjan Erdela, dipl. ing. el.

Boštjan Erdela, dipl. ing. el.

servisni tehnik, sistemski inženir

Pisarna:  02-620-06-60
GSM: 051-416-153
Jože Vidovič

Jože Vidovič

servisni tehnik

Pisarna:  02-620-06-61

GSM: 041-482-076

email: joze.vidovic@feniks-pro.eu

Uroš Prah

Uroš Prah

obdelovalec projektov

Pisarna: 02-460-22-57
GSM: 041-482-009

email: uros.prah@feniks-pro.eu

Gregor Jurič

Gregor Jurič

servisni tehnik

Pisarna:  02-620-06-61
GSM: 051-416-151

email: gregor.juric@feniks-pro.eu

Samo Muršec

Samo Muršec

servisni tehnik

Pisarna:  02-620-06-61
GSM: 051-416-152

Osebna izkaznica podjetja

 

 

Polno ime:
FENIKS PRO svetovanje, projektiranje, inženiring in izvedba avtomatizacije v zgradbah in industriji d.o.o.
Naslov:
Zagrebška cesta 90, SI-2000 MARIBOR, SLOVENIJA
Registracija:
Okrožno sodišče v Mariboru, št. vložka: 1/11531/00
Matična številka:
1789686
Osnovni kapital:
58.421,02 EUR
Transakcijski račun:
24100-9004497757
Identifikacijska številka za DDV:
SI47415037
Šifra dejavnosti:
74.204
telefon:
+386 (0)2 460 22 58
faks:
+386 (0)2 460 22 56
email:
info@feniks-pro.eu

Pošlji povpraševanje


2 + 14 =

Feniks pro d.o.o.

Postavi tehnično vprašanje

Ste obstoječa stranka in imate tehnično vprašanje? Sledite tej povezavi.

Postavi komercialno vprašanje

Imate vprašanje povezano z novimi projekti? Sledite tej povezavi.

Hitri Kontakt

Imate splošno vprašanje in želite hitri odgovor? Sledite tej povezavi.
EnglishFrançaisDeutschSlovenščinaEspañol