Snežnik d.d., Kočevska Reka

,
Snežnik d.d., Kočevska Reka

Energetski monitoring proizvodnje Elnet WEB
Objekt: SNEŽNIK, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d., Kočevska Reka

Podjetje SNEZNIK d.d. se ukvarja z gozdarstvom, Iesno predelavo in trienjem Iesa. Proizvodni prostori so Iokacijsko precej razdrobljeni.

Opis problema:

Podjetje nas je kontaktiralo z ieljo po sistemu, ki bi nadziral stanje nad napajanjem proizvodnih linij. Velikokrat je namreč prihajalo do napak pri napajanju posameznih proizvodnih linij, ki so povzročale velike nepotrebne stroške.

Opis rešitve:

V posameznih električnih razdelilcih so se namestili električni analizatorji Elnet LT TCP/IP. Povezani so v računalnisko mrežo LAN, preko katere posredujejo podatke na strežnik. Na njem teče programska oprema Elnet WEB, ki podatke shranjuje v arhiv. lz zbranih podatkov poteka priprava poročil in analiz, ki je hitra in enostavna. Morebitna alarmna stanja se lahko posredujejo preko email in SMS sporočil odgovornim osebam.

Glavni cilji, ki so bili dosženi s projektom:

  1. S povečano preglednostjo nad porabo je naročnik prepoznal natančen vzorec porabe električne energije skozi vse leto.To je bila osnova za boljse pogoje dobave električne energije.
  2. Pregled nad zgodovino podatkov in priprava analiz, obračunov, ozaveščenost.
  3. Projekt se je hitro amortiziral, saj ne prihaja več do nepotrebnega povzročanja konic, prav tako je poraba energije bolj racionalna.
  4. Kadar se orodja Iesno obdelovalnih strojev obrabljajo in nimajo več optimalne nabrušenosti se to izkazuje na porabi električne energije, ki se začne zvezno povečevati.To se lahko zelo hitro prepozna že na ElnetWEB-u.
  5. Kadar so stroji v stanju prijavljenosti lahko njihova poraba znasa tudi do 600 € na mesec. Načrtni izklopi lahko to preprečijo.
  6. Zabeleženi podatki v ElnetWEB razkrivajo, da je večji del jalove energije posledica dolgih Iinij vodnikov in njihovih presekov.
  7. Odprava napak pri vezavi nekaterih porabnikov, ki so se razkrile šele po instalaciji števcev.
  8. Alarmiranje v realnem času v primeru morebitnih napak ali povzročanju konic.Vsak tak izpad povzroči nepredvidene stroske (downtime). Z obvesčanjem odgovornih oseb je mogoče to pravočasno preprečiti.

 

Skills

Posted on

16. 2. 2014

Submit a Comment

EnglishFrançaisDeutschSlovenščinaEspañol